کارآموزی دانشجویان برتر مهندسی ایمنی ورودی 95

گروه مهندسی ایمنی در نظر دارد محل کارآموزی تعدادی از نفرات برتر ورودی 95 را در شرکت­های معتبر نفتی و صنعتی تعیین نماید.

گروه مهندسی ایمنی در نظر دارد محل کارآموزی تعدادی از نفرات برتر ورودی 95 را در شرکت­های معتبر نفتی و صنعتی که به شرح جدول ذیل (جدول 1) است تعیین نماید. بدین منظور دانشجویان برتری که که نام آنها در جدول 2 ذکر شده و محل کارآموزی خود را تعیین ننموده­اند، بایستی حداکثر تا روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت­ماه 1398 اولویت­های اول، دوم و سوم خود را از شرکت­های نامبرده انتخاب نموده و لیست اولویت­ها را برای مدیر گروه ایمیل نمایند. لازم به ذکر است که ترتیب بررسی اولویت­ها بر اساس معدل دانشجویان بوده و عدم ارسال ایمیل تا قبل از تاریخ مذکور منجر به از دست رفتن سهمیه مورد نظر برای دانشجو خواهد شد.

جدول 1. شرکت­های مورد نظر جهت گذراندن دوره کارآموزی

ردیف

نام شرکت

1

شرکت ملی گاز ایران

2

شرکت پتروپارس

3

شرکت عملیات اکتشاف نفت

4

شرکت پترو دانیال کیش

5

شرکت فنی و مهندسی بام فرآیند سیستم

6

شرکت شیمی دارویی

7

شرکت تولید مواد اولیه دارویی (تماد)

جدول 2. لیست رتبه­ های برتر ورودی 95

ردیف

نام دانشجو

معدل

1

سيامك چراغي

18/63

2

وحيد قلي پور جانگيري

18/07

3

اعظم السادات طباطبايي نيا

17/35

4

مهدي قمري

17/28

5

فاطمه ثابتي دونيق

17/24

6

درنا كريم پورتبريزي

17/22

7

فاطمه باقري

17/20