گروه مهندسی ایمنی

گروه مهندسی ایمنی از سال 1394 با شکل گیری خود اقدام به برنامه ریزی جامع و کاملی جهت تعریف رشته مهندسی ایمنی در دانشکده فنی و مهندسی نمود. هدف از تعریف این رشته در دانشگاه علم و فرهنگ، تربیت کارشناسان ایمنی با توجه به افزایش نیاز  صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، معادن، فرودگاه ها، بنادر، صنایع ساختمانی و راه سازی و ... بوده است. استفاده از ظرفیت های بالای صنعت نفت با توجه به پیشگام بودن این صنعت در زمینه ایمنی و HSE و بکارگیری اساتید کاملا تخصصی و علمی از جمله برنامه های گروه مهندسی ایمنی در تربیت دانشجویان این رشته در دانشگاه علم و فرهنگ می باشد. گروه مهندسی ایمنی با درگیر نمودن و فعال نمودن بخش های مختلف صنعت نفت در این دانشگاه توانسته ارتباط بسیار خوبی با صنعت برقرار نماید که خود از جمله افتخارات این گروه می باشد. گروه مهندسی ایمنی از سال 1394 با شکل گیری خود اقدام به برنامه ریزی جامع و کاملی جهت تعریف رشته مهندسی ایمنی در دانشکده فنی و مهندسی نمود. هدف از تعریف این رشته در دانشگاه علم و فرهنگ، تربیت کارشناسان ایمنی با توجه به افزایش نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، معادن، فرودگاه ها، بنادر، صنایع ساختمانی و راه سازی و ... بوده است. استفاده از ظرفیت های بالای صنعت نفت با توجه به پیشگام بودن این صنعت در زمینه ایمنی و HSE و بکارگیری اساتید کاملا تخصصی و علمی از جمله برنامه های گروه مهندسی ایمنی در تربیت دانشجویان این رشته در دانشگاه علم و فرهنگ می باشد. گروه مهندسی ایمنی با درگیر نمودن و فعال نمودن بخش های مختلف صنعت نفت در این دانشگاه توانسته ارتباط بسیار خوبی با صنعت برقرار نماید که خود از جمله افتخارات این گروه می باشد.

معرفی گروه مهندسی ایمنی

رشته مهندسی ایمنی با همت و پشتکار مدیران ارشد صنعت نفت و گاز با برنامه ریزی جامع و کامل در جهت رفع نیازهای صنعت در حوزه ایمنی و در دانشکده فنی و مهندسی تعریف شده و از سال 1395 اقدام به اخذ دانشجو در مقطع کارشناسی نموده است. هدف از تعریف این رشته در دانشگاه علم و فرهنگ، افزایش سطح دانش ایمنی در صنایع مادر تخصصی، تربیت کارشناسان ایمنی خاص نیاز صنایع پیچیده نظیر صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، معادن، فرودگاه ها، بنادر، صنایع ساختمانی و راه سازی و ... بوده است.

استفاده از ظرفیت های بالای صنعت نفت با توجه به پیشگام بودن این صنعت در زمینه ایمنی و HSE و بکارگیری اساتید کاملا تخصصی و علمی از جمله برنامه های گروه مهندسی ایمنی در تربیت دانشجویان این رشته در دانشگاه علم و فرهنگ می باشد. شایان ذکر است شناخت دقیق از صنعت نفت بعنوان اصلی ترین صنعت نیازمند مهندس ایمنی و نیز ارتباطات گسترده در حوزه های آکادمیک و صنعتی از جمله عوامل تاثیر گذار در کاربردی نمودن هرچه بیشتر این رشته می­باشد.

گروه مهندسی ایمنی از ابتدای فعالیت خود توانسته با برگزاری کنفرانس ها، نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی، بازدید های صنعتی و دوره های آموزشی در توانمند سازی دانشجویان خود گام های موثری بردارد و نسل جدید مهندسان ایمنی را برای ورود موفق به صنعت آماده نماید.

در واقع این گروه سعی دارد با برنامه ریزی های منظم و طی فرآیند تخصصی در کنار دروس دانشگاهی، مهندسی کارآمد در سطح مورد نیاز صنعت بار بیاورد و سپس زمینه­ی انتقال دانشجو از دانشگاه به صنعت را مهیا سازد.