اولین نشست کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) دانشگاه علم و فرهنگ 

اولین نشست کمیته بهداشت، محیط زیست و ایمنی (HSE) دانشگاه علم و فرهنگ 

 اولین جلسه کمیته HSE با حضور دکتر مهدی باصولی ریاست محترم دانشگاه علم و فرهنگ، آقای دکتر احمدی، متخصص و صاحب نظر در این حوزه به همراه اعضای این کمیته در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
در این جلسه در خصوص اهداف تشکیل این کمیته و تبیین اهمیت موضوع ایمنی و نقشه‌ی راه برای ادامه مسیر، بحث و تبادل نظر شد و در ادامه مقرر گردید پیش از تدوین هرگونه نظام نامه، سیاستگذاری و اجرا؛ ارزیابی و تجزیه و تحلیل حوادث و ریسک‌های موجود و اولویت دار در دستورکار قرار گیرد.
به طور کلی HSE مجموعه‌ای از فرآیند‌ها و روش‌ها برای شناسایی خطرات احتمالی یک محیط معین است و بهترین روش‌ها را ارائه می‌دهد تا از شدت این خطرات برای کارکنان (و دانشجویان در محیط دانشگاه) بکاهد یا آن‌ها را حذف کند