آیین معارفه ی دانشجویان نو ورود 1401

آیین معارفه ی دانشجویان نو ورود رشته مهندسی ایمنی صنعتی به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی در روز دو شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ در سالن کاظمی آشتیانی برگزار شد.

این مراسم با حضور معاونت دانشجویی فرهنگی، معاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی و مدیر گروه مهندسی ایمنی به همراه جمعی از دانشجویان نوورودی این رشته برگزار گردید.
این برنامه ضمن بهره مندی از سخنان ارزشمند اساتید محترم و بررسی یک سری از نکات مربوط به ایمنی و حوادث،آشنایی دانشجویان نو ورود با قوانین آموزشی دانشگاه و چارت درسی و فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی همچنین رشته ی مهندسی ایمنی، آشنایی با فعالیت های انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی در سال های گذشته ،پخش کلیپ مصاحبه با دانشجویان نو ورود و ترم های بالاتر و برگزاری مسابقه اجرا شد.