بازدید علمی آموزشی از شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا

بازدید علمی آموزشی از شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این بازدید که با حضور استاد حاجی تاروردی استاد محترم دانشگاه علم و فرهنگ و سرکار خانم خداوردی دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی صتعنی برگزار شد دانشجویان از بخش های مختلف این شرکت و خطوط تولید بازدید کردند.
این بازدید با هدف آشنایی دانشجویان با خط تولید و روش های مختلف فرآیند های تولیدی برگزار شد که در این برنامه از بخش های:
ساخت قالب
تولید قطعات پرسی
ماشین سازی
فیکسچر
ماشین کاری
مجموعه سازی 
مدلسازی
 شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا بازدید علمی به عمل آمد.

لینک متن خبر این بازدید در سایت شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا 

https://saipaghaleb.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/