مراسم بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی و آیین معارفه ورودی های جدید رشته مهندسی ایمنی صنعتی

برگزاری مراسم بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی به همراه آیین معارفه ورودی های جدید رشته مهندسی ایمنی صنعتی در روز یکشنبه مورخ 7 مهرماه 1398

16 مهر 1398 - 14:08

لیست شرکتهایی که دانشجویان ورودی 95 دوره کارآموزی خود را در آنها گذرانده اند

برخی از دانشجویان ورودی 95، در تابستان 1398 دوره کارآموزی خود را در صنایع مختلف گذراندند.

17 شهریور 1398 - 13:23

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس