نشست صمیمانه ی اعضای دپارتمان نفت و گاز با ورودی های 96 مهندسی ایمنی مورخ 22 اردیبهشت

گزارش نشست صمیمی اعضای دپارتمان نفت و گاز بهمراه اعضای انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی با جمعی از دانشجویان مهندسی ایمنی ورودی 96

25 اردیبهشت 1397 - 13:29

برگزاری جلسه شورای تخصصی گروه مهندسی ایمنی

بمنظور راهبری بهتر و مفیدتر رشته مهندسی ایمنی، شورای تخصصی که متشکل از اساتید دانشگاهی و صنعتی می باشند تشکیل گردیده که در جلسات منظم به پایش و بررسی وضعیت امور ...

11 اردیبهشت 1397 - 11:17

اطلاعیه‌ها

کنفرانس ها

سیناپرس