برگزاری شورای تخصصی گروه مهندسی ایمنی

گروه مهندسی ایمنی متشکل از آقایان دکتر علی احمدی، دکتر محمد طباطبائی، دکتر عماد الدین رعایایی، سرکار خانم دکتر جادری و جناب مهندس محمدی در جهت پیشبرد رشته در راس ...

11 بهمن 1396 - 17:42

بازدید از پالایشگاه شرکت نفت بهران

پالایشگاه های نفت، از جمله محیط های صنعتی بوده که از دیرباز خطرات و حوادث عدیده ای در آنها روی داده است. از این حیث در کانون توجهات مهندسان ایمنی بوده و برای رفع ...

10 دی 1396 - 10:07

اطلاعیه‌ها

کنفرانس ها

سیناپرس