مراسم گردهمایی دانشجویان ۱۳۹۷-۱۴۰۰ رشته مهندسی ایمنی صنعتی

مراسم گردهمایی دانشجویان ۱۳۹۷-۱۴۰۰ رشته مهندسی ایمنی صنعتی به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی در روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ در سالن کاظمی آشتیانی برگزار شد.

این مراسم با حضور سرکار خانم نجفی، مدیر امور فرهنگی و اجتماعی و اساتید محترم این رشته جناب آقای مهندس وفایی، سرکار خانم دکتر رامین و جناب آقای مهندس پیغامی و سرکار خانم خداوردی دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی برگزار گردید.
در این برنامه ضمن بهره مندی از سخنان ارزشمند اساتید محترم و بررسی یک سری از نکات مربوط به ایمنی و حوادث،
اجرای موسیقی، آشنایی با فعالیت های انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی و برگزاری مسابقه اجرا شد.