Cardinal Theme

نشست صمیمانه ی اعضای دپارتمان نفت و گاز با ورودی های 96 مهندسی ایمنی مورخ 22 اردیبهشت

گزارش نشست صمیمی اعضای دپارتمان نفت و گاز بهمراه اعضای انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی با جمعی از دانشجویان مهندسی ایمنی ورودی 96

پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله قرآن مجید کلیپ تصویری با موضوعیت فرهنگ سازی در زمینه ایمنی پخش شد. سپس در فضایی صمیمی دانشجویان به معرفی خود پرداخته و جناب آقای مهندس محمدی بعنوان مدعو ویژه این نشست سوابق تحصیلی و تجارب کاری خود را برای دانشجویان ورودی 96 بیان نمود.

در این نشست که جناب آقای دکتر علی احمدی مدیر گروه مهندسی ایمنی و رئیس دپارتمان نفت و گاز حضور داشتند به بیان جایگاه اجرایی و قانونی مهندس ایمنی و نیاز مبرم صنایع به حضور مهندس ایمنی صاحب صلاحیت اشاره نمودند. در این جلسه ­­جناب آقای مهندس محمدی- کارشناس ارشد اداره کل HSE وزارت نفت- در ابتدا شنوای سوالات دانشجویان در خصوص جایگاه شغلی و تخصصی خود در صنعت نفت بودند. با عنایت به سوالات مطرح شده مدیر گروه و جناب مهندس محمدی به بیان نقش و اهمیت و نیز الزامات قانونی مبنی بر حضور مهندس ایمنی در صنایع و کارگاه های ساختمانی پرداختند. همچنین به بیان اهداف دپارتمان نفت و گاز و نیز ارائه پیشنهاداتی در زمینه بهبود روند آموزشی و علمی دانشجویان پرداختند که در ادامه به بیان چکیده ای از این مطالب خواهیم پرداخت.

رشته مهندسی ایمنی ترکیبی از مهندسی شیمی ، مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک است که مطالعه ی این رشته منتج به ایجاد دیدگاهی جدید از فعالیت های مهندسی اعم از فرآیند های نفت و گاز و سایر صنایع می شود. در این دیدگاه تمرکز اصلی در راستای کاهش حوادث و کاهش اثرات آنها می باشد. در صنایع امروزه داشتن تفکر و خلاقیت برای دانش آموخته مهندسی ایمنی در کنار دانش، آگاهی و تخصص بعنوان یکی از مهارت های اصلی محسوب می شود که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در گروه مهندسی ایمنی دانشگاه علم و فرهنگ تلاش گردیده اقداماتی صورت گیرد که رشته مهندسی ایمنی در این دانشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر بیشتر با محیط صنعتی آشنا شوند و برای ورود به بازار کار مهیاتر گردند همچنین از لحاظ علمی و فنی در مصاحبه های شغلی قوی تر و حرفه ای تر حاضر شوند و به طوری که در زمینه منطق علم و فن در حوزه ایمنی در بالاترین جایگاه قرار گیرند .

اقدامات و اهداف دپارتمان نفت و گاز و گروه مهندسی ایمنی حول سه محور زیر می باشند :

  • تبدیل رشته مهندسی ایمنی دانشگاه علم و فرهنگ به قطب HSE و ایمنی در صنایع کشور
  • برنامه ریزی و هدف گذاری آموزشی تخصصی برای دانشجویان (کوتاه مدت و بلند مدت )
  • ارتقاء سطح علمی از لحاظ کمی و کیفی دانشجویان

از جمله اقداماتی که از جانب دپارتمان نفت و گاز در حال انجام و پیگیری هستند عبارتند از :

  • طراحی تقویم آموزشی رشته مهندسی ایمنی به منظور ایجاد الگویی متفاوت برای افزایش دانش تخصصی و برنامه ریزی شده نسبت به دانشگاه های دیگر
  • ایجاد کتابخانه مرجع HSE در دانشگاه علم و فرهنگ متشکل از انواع کتب ایمنی در حوزه های مختلف و نیز ایجاد بستر رسانه ای مناسب با محوریت معرفی و به اشتراک گذاشتن کتاب ها ، refrence ها ، document ها و DVD های آموزشی در زمینه ایمنی

پس از بیان این موضوعات توسط دکتر احمدی و مهندس محمدی ، ایشان به صورت سطحی به جایگاه ایمنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کردند و بیان نمودند که مقوله ایمنی در زمینه فرآیند کاملاً مهندسی می باشد. ایشان با اشاره به این نکته که تا سال 1400 ایمنی جایگاه واقعی خود را در سطح کشور خواهد یافت به سخنان خود پایان دادند.