Cardinal Theme

برگزاری نشست تخصصی آشنایی با حوزه های مختلف HSE

جایگاه HSE در صنایع مادر تخصصی نظیر صنعت نفت از مهمترین عوامل پذیرش دانشجویان در رشته های آکادمیک مرتبط می باشد. با دعوت از شاخصین صنعت نفت در مقوله HSE و بیان تجارب ایشان، گام هایی موثر در راستای افزایش آگاهی دانشجویان انجام خواهد شد که در این راستا ضمن دعوت از آقای دکتر احمدی (معاون سابق ایمنی اداره کل HSE وزارت نفت) و آقای مهندس شکوهیان (رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی گاز ایران)، برای دانشجویان مهندسی ایمنی به ایراد سخنرانی پرداختند.

انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی برگزار کرد
نشست تخصصی آشنایی با حوزه های مختلف HSE
با حضور
_ جناب آقای دکتر احمدی ‌( رییس دپارتمان نفت و گاز دانشگاه علم و فرهنگ )
_ جناب آقای مهندس شکوهیان ( رییس ایمنی و آتشنشانی شرکت ملی گاز )
_ سرکار خانم دکتر خسروی 
۲۴ آذرماه سال ۱۳۹۷