Cardinal Theme

برگزاری معارفه دانشجویان ورودی سال 1397

بمنظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان ورودی جدید، با دانشگاه، سرفصل های درسی، آینده شغلی و ... مراسم معارفه برگزار شد.

آیین معارفه ورودی های ۹۷ رشته مهندسی ایمنی ...
با حضور جناب آقای دکتر احمدی
سرکارخانم دکتر طیبه خسروی
جناب آقای مهندس خدادادی 
سرکار خانم دکتر حسین نژاد
۲۸مهرماه سال ۱۳۹۷