Cardinal Theme

برگزاری معارفه دانشجویان ورودی سال 1397

بمنظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان ورودی جدید، با دانشگاه، سرفصل های درسی، آینده شغلی و ... مراسم معارفه برگزار شد.

آیین معارفه ورودی های ۹۷ رشته مهندسی ایمنی ...
با حضور جناب آقای دکتر احمدی ( رییس دپارتمان نفت و گاز )
سرکارخانم دکتر طیبه خسروی ( مدیر گروه رشته مهندسی ایمنی )
جناب آقای مهندس خدادادی ( رییس ایمنی دستگاه های حفاری در خشکی و دریایی شرکت حفاری شمال )
سرکار خانم دکتر حسین نژاد
۲۸مهرماه سال ۱۳۹۷