Cardinal Theme

برگزاری دوره ایمن یار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی، کارگاه آموزشی ایمن یار را برای توانمندسازی هرچه بیشتر دانشجویان مهندسی ایمنی در دو بخش تئوری و عملی برگزار نمود.

🚨کارگاه آموزش عمومی ایمنی آتش نشانی با همکاری مرکز آموزش آتش نشانی منطقه ۲ (ایستگاه ۲۵ شهید محمدحسین صالحی)  

👩‍🚒مدرس :  جناب آقای جواد بداغی 

(با سمت معاونت ایستگاه ۲۵ تهران)

🕒تاریخ : ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸

🚨کارگاه آموزش عمومی ایمنی و آتش نشانی دو بخش تئوری و عملی را شامل می شد.

✅ در بخش تئوری مطالب مرتبط با اصول و مبانی حریق بیان گردیدند که عبارتند از : 
-شناخت آتش و عوامل بروز آن 
-طبقه بندی آتش سوزی 
-شناخت حرارت و روش های تولید 
-شناخت روش ها و عوامل انتقال حرارت 
-خطرات ناشی از حریق 
-شناخت انفجارات و همچنین شرح برخی از حوادث اخیر مرتبط با آتش نشانی 

✅ بخش عملی نیز آموزش موارد زیر را شامل می شد : 
-آشنایی با ماشین های آتش نشانی 
-آشنایی با لباس ویژه عملیات آتشنشانی 
-آشنایی با کپسول های CO2 و پودر و گاز 
-آموزش نحوه حمل کپسول و نحوه اطفا حریق