لیست شرکتهایی که دانشجویان ورودی 95 دوره کارآموزی خود را در آنها گذرانده اند

برخی از دانشجویان ورودی 95، در تابستان 1398 دوره کارآموزی خود را در صنایع مختلف گذراندند.

در رشته مهندسی ایمنی (صنعتی)، واحد کارآموزی که 2 واحد می باشد، در ترم تابستان زمانیکه دانشجو 90 واحد درسی را گذرانده باشد، قابل اخذ است. در تابستان 1398، برخی از دانشجویان ورودی 95 که حائز شرط بالا بودند، در شرکتهای مختلف صنعتی که در جدول زیر قابل مشاهده است، کارآموزی خود را گذراندند.

با توجه به اینکه محدوده کاری HSE بسیار وسیع بوده و فقط محدود به یک صنعت خاص نمی شود و در صنایع مختلفی از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانجات شیمیایی، صنایع ساختمانی، صنعت داروسازی، صنایع معدنی از جمله صنعت فولاد، صنعت خودروسازی، صنعت برق و ... مهندسین ایمنی (صنعتی) از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، همانطور که در جدول زیر مشاهده می­شود، دانشجویان مختلف بنا بر علایق خود در صنایع مختلف مشغول به کار شده اند.