Cardinal Theme

درخواست فارغ التحصیلی

روند درخواست فارغ التحصیلی در سیستم گلستان

قابل توجه دانشجويانی كه در پايان ترم جاري فارغ التحصيل خواهند شد؛

- پس از تایید تمامي نمرات در سيستم گلستان، دانشجو ميتواند براي فارغ التحصيلي درخواست دهد و قبل از آن درخواستي مورد بررسي قرار نمي گيرد.

- روند درخواست فارغ التحصيلي در سيستم گلستان به شرح فايل زیر مي باشد (دانشجویان گرامی توجه فرمایند حتما درخواست خود را در سیستم باید تایید نمایند تا برای مدیرگروه ارسال شود).

روند درخواست فارغ التحصیلی

- درصورت بروز مشكل در هر يك از مراحل، دانشجو جهت رفع مشكل بايد به پيشخوان آموزش مراجعه نمايد.

- پس از ثبت درخواست در سیستم گلستان، دانشجویان حتما باید با استفاده از گزینه گردش کار (که در کنار درخواست آنها در سیستم گلستان وجود دارد)، وضعیت درخواست خود را رصد نموده و مراحل را مطابق با تصویر زیر پیش ببرند.