کسب عنوان "بهترین مقاله" توسط دانشجویان گروه مهندسی ایمنی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ توانستند در" ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی" (IRSEC 2020) عنوان بهترین مقاله را کسب نمایند.

خانم زهرا سجودی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی HSE دانشگاه علم و فرهنگ و خانم نیوشا عباسیان فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی ایمنی دانشگاه علم و فرهنگ تحت راهنمایی خانم دکتر خسروی مدیرگروه محترم مهندسی HSE توانستند عنوان بهترین مقاله در" ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی" (IRSEC 2020) که در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه در دانشگاه شیراز برگزار گردید را کسب نمایند. این دانشجویان دو مقاله تحت عناوین زیر را در کنفرانس ارائه نمودند:

- Consequence Analysis and Modeling of Behnoush Iran Ethanol Storage Tank Accidents Using  PHAST Software

- Consequence Analysis and Modeling of Ammonia Storage Tank Accidents in Behnoush Iran Company Using PHAST Software