کسب رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) توسط دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

دانشجویان کارشناسی مهندسی ایمنی دانشگاه علم و فرهنگ رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) را در سال 1400 کسب نمودند.

دانشجوبان کارشناسی مهندسی ایمنی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در سال 1400 خوش درخشیدند و خانم رویا سادات موسوی و آقای پرهام مرادزاده فرد که هر دو از دانشجویان ورودی 96 رشته مهندسی ایمنی هستند توانستند به ترتیب رتبه های 17 و 26 را کسب نمایند.

گروه مهندسی ایمنی برای این دو دانشجو و سایر دانشجویان این رشته آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.